Podmínky výstavby FVE v České republice

Česká republika se společně s ostatními státy Evropské unie zavázala, že zvýší svůj objem hrubé výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na 13% do roku 2020. Díky tomu upravila výkupní cenu této elektrické energie do roku 2013 tak, aby návratnost investice byla do 15 let. Navíc stát garantoval, že výkup této elektřiny je povinný (nebrání-li tomu technické omezení v daném místě) a že bude vykupována po dobu 20 let.

Nyní stát podporuje instalace FVE dotací do investice.

Sluneční záření v České republice

V následujících mapách najdete:

  • regionální rozdíly slunečního záření v ČR.
  • Roční průměr slunečního záření se pohybuje mezi 1.400 a 1.700 h/rok.
  • Na celou ČR přijde osvit ročně v průměru kolem 950-1150 kWh/m2.


Mapa trvání slunečního svitu v ČR
Roční úhrn globálního slunečního záření v ČR [W/m2]


Upevněný systém: sklon=35°, orientace=-2°
Měsíc Ed Em Hd Hm
Leden 0.95 29.3 1.18 36.5
Únor 1.55 43.4 1.97 55.1
Březen 2.28 70.6 2.99 92.7
Duben 3.03 91.0 4.18 125
Květen 3.51 109 4.96 154
červen 3.34 100 4.80 144
Červenec 3.49 108 5.06 157
Srpen 3.22 100.0 4.63 144
Září 2.49 74.8 3.45 104
Říjen 1.98 61.5 2.63 81.5
Listopad 0.87 26.0 1.11 33.4
Prosinec 0.65 20.0 0.81 25.1

Roční průměr 2.28 69.5 3.15 95.9
Celkem za rok 1000 1150
Údaje z PVGIS ( Photovoltaic Geographical Information System)
Tyto hodnoty jsou např. pro instalaci v Praze na střeše 35° skloněné a s natočením na jih. Celková instalace je pro jednoduchost výpočtu vztažená na 1 kW. Důležitý je druhý sloupec Em, který udává výrobu v kWh během jednotlivých měsíců a dole za celý rok. Pro 5 kW FV elektrárnu vychází výroba na 5 MWh (1000 kWh x 5 kW).