Ostrovní systémy

Základní požadavky systému

Baterie musí stačit minimálně na dva dny denní spotřeby z důvodu možného špatného počasí následujícího dne a tudíž by se baterie nedobily.

Baterie je vhodné vybíjet pouze na 40-50% jejich kapacity z důvodu udržení dlouhé životnosti. To znamená, společně s prvním bodem, že potřebujeme čtyřnásobek kapacity baterie než je denní spotřeba.

Nejsou vhodné klasické autobaterie, které jsou určeny na krátkodobé vysokoproudové zatížení.

Ve středoevropských podmínkách nelze 100% energie získávat z fotovoltaických modulů. V zimě vyrábějí málo a v létě naopak příliš mnoho energie. Odpovídající ekonomický poměr je cca 70%, ostatní enerie se získá např. z dieselagragátoru, který musí být schopen krýt až 100% spotřeby.

Pokud místo dieselagregátoru použijeme klasickou síť, tak se jedná o tzv. HYBRIDNÍ SYSTÉM. Podmínkou je použití vhodného galvanického oddělovače. Výhodou tohoto řešení je, že baterie nemusí být v tak velké kapacitě a případný nedostatek energie se řeší připojením klasické sítě. 

Měniče SMA řady SI se můžou nastavit jako ostrovní, zálohovací a hybridní. Ostatní výrobci mívají hybridní měniče. Firmy Steca, Growatt nabízejí i čistě ostrovní měniče.

Popis jednotlivých komponentů

 • Klasické FV elektrárny
 • Větrná elektrárna
 • AC spotřebiče (pro střídavé napětí)
 • Přeměna DC napětí z modulů na DC napětí baterie pomocí SI Charger 50
 • Baterie včetně kontroly teploty a jištění
 • DC spotřebiče (pro stejnosměrné napětí)
 • Odpojovač spotřebičů
 • Náhradní zdroj - nejčastěji dieselagregátor nebo připojení k síti (u ostrovního systému není v ČR povoleno), pro složitější krokové řízení spínání a odpínání agregátoru je třeba ještě manažer ovládání.
 • Sledování a řízení provozu
 • Palivový článek, ideální ale zatím velmi drahé řešení.

  image alt

Schéma převzato z SMA