Hybridní systémy

Systémy skládající se z běžné fotovoltaické elektrárny doplněné ukládáním energie do baterií. Výhodou je, že bateriový systém není nutný dimenzovat na špatné počasí, protože zůstává připojení k elektrické veřejné síti

Řešení se může lišit provedením nabíjením baterií:

  • baterie se nabíjejí na DC straně (energie ze získává ze stejnosměrného napětí) - Growatt, Imeon, Kostal, Fronius, ABB
  • baterie se nabíjejí na AC straně (energie se získává ze střídavého napětí) - SMA

DC nabíjení má nižší ztráty, ale většinou nejde doplnit na stávající FV elektrárny AC nabíjení lze použít jako nadstavba ke stávajícím FV elektrárnám, zároveň může fungovat i bez FV elektrárny a využívá rozdílu cen při NT a VT (nízký a vysoký tarif)

SMA řešení je typově shodné s ostrovním řešením


schema

Schéma převzato z SMA  


Growatt řešení je zajímavé tím, že baterie se nabíjí na DC straně, ale lze jej použít jako nadstavba ke stávajícím jednofázovým FV elektrárnám.

Baterie se dobíjí přímo z FV modulů a při zjištění snahy o nákup energie jí opět pouští zpět do původního měniče. Model SP1000  s SP 2000 nelze použít pro dobíjení ze sítě.

Některé systémy požadují instalaci s nulovou dodávkou do sítě. To umožňují řešení od SMA, Growatt, Imeon. Je to vždy jen jednofázové provedení. Důvodem je zcela odlišné měření spotřeby v ČR oproti ostatním státům v Evropě. Světoví výrobci proto nastavují nulovou dodávku v rámci součtu všech tří fází. Jedna fáze může dodávat do sítě a druhé dvě fáze stejné množství odebírají. V Evropě je výsledkem 0, v ČR je výsledkem nákup na dvou fázích a prakticky bezcenná dodávka do sítě na jedné fázi.

Pro třífázové řešení je nejlepší třífázový měnič Imeon, který dokáže do každé fáze dodávat z FV modulů a z baterie jen takové množství energie, kolik daná fáze potřebuje. Maximální výkon je až 3kW. 

Schéma