Dotace od října 2021 do 2025

DOTACE V ROCE 2021-2025

Od 21.9.2021 jsou známy nová pravidla pro čerpání dotací.

Dotace je v maximální výši 200 000 Kč a může krýt až 50% nákladů. V případě čerpání bonusů až 60%.

Veškeré náklady musí mít doklad s vydáním od 1.1.2021


Kategorie
Popis
Částka
C.2
Ohřev vody z FV modulů (ostrovní provoz)
(<=1400 kWh/rok, 45 l/m2, 80 l/kWp)
45 000
C.3
instalace 2 kWp s klasickým měničem
instalace 2 kWp s hybridním měničem
za další 1 kWp nad 2 kWp
za 1 kWh akumulace (Li baterie)
(max. podpora pro 10 kWp, účinnost měniče 95/92%,
18% pro FV moduly, kapacita 1-2x výkonu v Wp
40 000
60 000
10 000
10 000


E odborný posudek a dozor 5 000
Bonusy Kraje (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský)
Kombibace (za každou další část 10 000)
10%
až 90 00

 


Podrobné údaje jsou v popisu jednotlivých kategorií. Viz soubory ke stažení.

Je zde i výpočetní nástroj pro optimální velikost FVE.