Dotace od října 2021 do 2025

DOTACE V ROCE 2021-2025

Od 21.9.2021 jsou známy nová pravidla pro čerpání dotací.

Dotace je v maximální výši 200 000 Kč a může krýt až 50% nákladů. V případě čerpání bonusů až 60%.

Veškeré náklady musí mít doklad s vydáním od 1.1.2021


Kategorie Popis Částka
C.2 Ohřev vody z FV modulů (ostrovní provoz)
(<=1400 kWh/rok, 45 l/m2, 80 l/kWp)
45 000
C.3 instalace 2 kWp s klasickým měničem
instalace 2 kWp s hybridním měničem
za další 1 kWp nad 2 kWp
za 1 kWh akumulace (Li baterie)
(max. podpora pro 10 kWp, účinnost měniče 95/92%,
18% pro FV moduly, kapacita 1-2x výkonu v Wp
40 000
60 000
10 000
10 000


E odborný posudek a dozor 5 000
Bonusy Kraje (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský)
Kombibace (za každou další část 10 000)
10%
až 90 00

Pro dotaci si musíte založit eidentitu. Je buď pomocí čtečky na nový občasnký průkaz, nebo pomocí bankovní identity (zřídí vám banka sama od sebe, ale nemusí být 100% kompatibilní) nebo pomocí aplikace Mobilní klíč eGovernmentu.

Podání žádosti pomocí eidentity: LINK

eidentita: LINK

Mobilní klíč: LINK

VYgenerování registračního kódu pro zplnomocněnou osobu: LINK

Podrobné údaje jsou v popisu jednotlivých kategorií. Viz soubory ke stažení.

Je zde i výpočetní nástroj pro optimální velikost FVE.